Bambelo.com is committed to protecting your privacy. That is why we want to be open and transparent about the processing of your personal data. This privacy policy, therefore, contains information about how your personal data is processed and protected.

This privacy policy applies to the use of the website and the services of Bambelo.com accessible via the website.

Who processes your personal data?

Dutch company Bambelo B.V. processes the personal data you provide to us through one of our websites and is responsible for your personal data under applicable data protection law. Our contact details are as follows:

Prinsenkade 5B
NL-4811 VB
Breda Netherlands
Chamber of Commerce no.: 20111350

If you use one of our websites to request quotations, we will pass on your data to our affiliated partners who meet the criteria you have specified. They will process your data in accordance with their own privacy policy. 

Based on this information, these companies will contact you by email or by telephone to inform you about their services and rates. A single request via kozijnenvergelijker.nl will therefore lead to data storage at kozijnenvergelijker.nl itself and at the companies linked to your request.

Based on legislation and regulations and an agreement as concluded between Bambelo B.V. and the organisations to which Bambelo provides your request, the organisations that receive your data must also comply with the provisions of the agreement concluded with them and the General Data Protection Regulation (GDPR).

The contact details for these parties can be found in the quotations you receive from them. If a company decides not to respond to the quotation request, that company will be obliged to destroy the data received.

Where do we store your data?

In principle, the data we collect from you will be stored within the European Economic Area (“EEA”).
If data is transferred by us to and processed in a country outside the EEA, this will take place in accordance with the applicable laws, usually on the basis of standard contractual clauses and, where necessary, additional measures. 

What types of personal data do we process and on what basis?
We process the following categories of personal data:
Contact details, such as name, address, email address and telephone number
Additional information relevant to the request, including:
Category
Type of request
Price range
Type of home
Other information that you provide yourself
We rely on the following legal bases for processing the above data:
If you request quotations via our website: for the performance of an agreement concluded with you, or on the basis of your consent
If you ask a question (via our website): based on your consent
In other cases: for the promotion of legitimate interests that we have in the context of our business operations, such as customer relationship management, improving our services, securing and keeping the website accessible, and maintaining contact with our clients. In doing so, we always weigh these interests against the interest of your privacy and only process the data necessary to achieve the defined objectives. 


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van maximaal 7 jaar. Dit doen wij enerzijds om aan onze wettelijke bewaartermijn te voldoen en anderzijds om trends waar te kunnen nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Indien u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken c.q. de gegevens verwijderd wilt hebben zullen wij beoordelen of deze bewaartermijn verkort kan worden en welke gegevens wij kunnen verwijderen. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De door u opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt om de door Bambelo.comaangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken. Bambelo.comverschaft alleen de benodigde persoonsgegevens aan de aangesloten partners om u te voorzien van een passend aanbod op basis van uw aanvraag. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens allereerst ten behoeve van het opvragen van offertes voor het door u gezochte product of dienst. Voorts gebruiken wij deze om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid te vergroten. Daartoe zullen we uw gegevens niet op individueel niveau analyseren.

Daarnaast gebruiken we de gegevens om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen en om ons productassortiment te verbeteren.

Verstrekking (en verwerking) van deze gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om uitvoering van de overeenkomst c.q. uitvoering van uw verzoek om offertes te ontvangen mogelijk te maken. Indien u de gegevens niet verstrekt kunnen wij u niet, of niet goed van dienst zijn.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang: U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. 

Recht op portabiliteit: Wanneer Bambelo.com uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt. 

Recht op correctie: U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens..

Recht op vergetelheid: U hebt het recht om ons te verzoeken de door Bambelo.comverwerkte persoonsgegevens te verwijderen. 

Recht op beperking van de verwerking en bezwaar te maken tegen de verwerking: U kunt vragen om de verwerking van gegevens (tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld om de juistheid van de gegevens te controleren. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht om toestemming in te trekken: Voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Voor alle bovengenoemde verzoeken geldt dat u binnen 1 maand een reactie op uw verzoek ontvangt. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, in dat geval informeren wij u hierover binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt en waar u een klacht kunt indienen. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@bambelo.com.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Functionaris gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (FG) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze FG via info@bambelo.com met FG als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat Bambelo.comuw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.